OSIM relax - úvod

Vyhledat

 

Provozovatelem tohoto serveru je společnost SPA Studio spol. s r.o., která se zavazuje k níže uvedému:

Osobní údaje našich klientů

 • Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR.
 • Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k beproblémovému doručení zásilek.
 • Údaje o nakupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
 • Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem.
 • Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj dle zákona č. 563/1991 Sb.

Copyright ©

 • Tato grafická forma serveru včetně fotodokumentace je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele a/nebo společnosti OSIM International Ltd.. Všechna práva vyhrazena.
 • Žádná část tohoto webu (texty, foto dokumentace - obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace

 • Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, i pro případy změny peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace, nebo při výrazné a náhlé změně dodavatelských podmínek výrobce, nebo ostatních dodavatelů zboží.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo změny kupní ceny, nebo chybné ceny u nepotvrzené objednávky viz.Obchodní podmínky provozovatele.
 • Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za příme i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.
 • Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

Team společnosti SPA Studio spol. s r.o.

 
 Facebook Napište nám

Copyright © 2012 SPA STUDIO s. r.o. a © 2006 - 2012 OSIM International Ltd. Všechna práva vyhrazena. Právní doložka. Obchodní podmínky.